INFO


  Betaling af restskat for 2002:
 • Forventet restskat for 2002 skulle indbetales senest 31. December 2002 for at undgå renteberegning.
 • Indbetaling under kr. 40.000 senest 15. Marts 2003 uden rentetillæg.
 • Indbetaling over kr. 40.000 senest 15. Marts 2003 tillægges 2% rente.
 • Indbetaling senest 1. Juli 2003 tillægges rente 2% og må ikke overstige kr. 40.000.
  Satser 2002/2003:
 • 2002 2003
 • Småaktiver 10.100 10.500
 • Gaver børn 48.200 49.900
 • Kørsel pr. km. U/20.000 km 2,84
 • Kørsel pr. km. O/20.000 km 1,58
 • Forbrug af egne varer, fødevarer, fuldt sortiment , pr. person 10.410
 • Fdorbrug af egne varer, drikkevarer, fuldt sortiment, pr. person 3.280
 • Tobaksvarer, pr. person 20.10
  Skat og moms på eget arbejde:
 • Fra 1. Januar 2003 fritages bygningshåndværkere for at skulle betale skat og moms af eget arbejde.
  DANIA
 • Samarbejdsgruppen DANIA er navnet på et landsdækkende samarbejde for registrerede revisorer. Gruppen Blev stiftet i 1997.
  Ideen bag samarbejdsgruppen er, at medlemskab af DANIA skal udvise garanti for god og reel rådgivning.
  DANIA-revisorerne skal virke som sparringspartnere for klientvirksomhederne.
  Som medlem af DANIA yder jeg kvalificeret service indenfor:
 • Revision af aktie- og anpartsselskaber
 • Skatterådgivning
  Alle medlemmer af DANIA er:
 • Offentligt godkendte revisorer
 • Opført i revisorregistret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • Lovpligt garanti- og ansvarsforsikrede